Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Trên địa bàn Hà Tĩnh đang có 10,488 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hà Tĩnh 2,864 công ty, Thị xã Kỳ Anh 1,418 công ty, Huyện Hương Sơn 795 công ty, Huyện Cẩm Xuyên 721 công ty, Huyện Thạch Hà 679 công ty, Huyện Nghi Xuân 618 công ty, ...

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HOAN

3002105589

Nhà ông Dương Sỹ Sơn, huyện Lộ 3, Thôn Yên Lạc, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà

CÔNG TY TNHH TRANG ANH HT

3002105405

Nhà ông Lê Văn Minh, Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh

CÔNG TY TNHH BẢN TUẤN

3002105370

Nhà ông Mai Xuân Định, tổ dân phố Hưng Bình, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh