Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Trên địa bàn Hà Tĩnh đang có 10,825 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hà Tĩnh 2,955 công ty, Thị xã Kỳ Anh 1,469 công ty, Huyện Hương Sơn 813 công ty, Huyện Cẩm Xuyên 751 công ty, Huyện Thạch Hà 698 công ty, Huyện Nghi Xuân 638 công ty, ...