Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Trên địa bàn Hà Tĩnh đang có 11347 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hà Tĩnh 3095 công ty, Thị xã Kỳ Anh 1574 công ty, Huyện Hương Sơn 836 công ty, Huyện Cẩm Xuyên 788 công ty, Huyện Thạch Hà 745 công ty, Huyện Nghi Xuân 656 công ty, ...