Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Trên địa bàn Hà Tĩnh đang có 10,917 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hà Tĩnh 2,987 công ty, Thị xã Kỳ Anh 1,490 công ty, Huyện Hương Sơn 816 công ty, Huyện Cẩm Xuyên 757 công ty, Huyện Thạch Hà 706 công ty, Huyện Nghi Xuân 641 công ty, ...

CÔNG TY TNHH VINH 88

3002119486

Tại nhà ông Võ Văn Thế, xóm Nam Hà, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc