Các công ty Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng tại Hà Tĩnh

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng tại Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH SADALWOOD

3002131317

Nhà bà Trần Thị Hà, Thôn Thọ Ninh, Xã Liên Minh, Huyện Đức Thọ

CÔNG TY TNHH NGÂN LÝ

3002123267

Tại nhà ông Đặng Hữu Hạnh, thôn Hoa Đình, Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ

CÔNG TY TNHH MTV LÊ PHÁT

3002113050

Nhà ông Lê Xuân Lợi, tổ dân phố Hoành Nam, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh