Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị Xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Có 568 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các công ty tại Thị Xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Phường Bắc Hồng 131 công ty, Phường Nam Hồng 91 công ty, ...

CÔNG TY TNHH THÔNG KHÁNH

3002134300

Số nha 404, đường Nguyễn ái Quốc, tổ dân phố Thuận Hồng, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh

CÔNG TY TNHH HƯNG LAND

3002132039

Tại nhà ông Trần văn Khuê, tổ dân phố 5, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÔNG LA

3002123348

Số nhà 81, Đường Đào Tấn, Tổ dân phố La Giang, Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh