Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Trên địa bàn Hà Tĩnh đang có 12504 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hà Tĩnh 3405 công ty, Thị xã Kỳ Anh 1758 công ty, Huyện Hương Sơn 944 công ty, Huyện Cẩm Xuyên 854 công ty, Huyện Thạch Hà 847 công ty, Huyện Nghi Xuân 721 công ty, ...